Sensor Bridge sWave.NET®

  • Gebeurtenissen: schakelaargebeurtenis, wakeup-melding
  • Waarschuwingen / alarmen: batterij/accu bijna leeg, RSSI laag, geen wakeup meer, slave-gateway(s) offline
  • Loggegevens: Statuswijzigingen, wakeup-meldingen, systeemmeldingen
  • Configuratie van de klanten-API's: Adressering, mapping, gegevensformaat
  • Attributen eindapparaten: schakeltoestand, batterijstatus, RSSI, klantparameters, draadloos ID, groepslidmaatschap
  • Attributen groepen: Alarmgrenswaarden (batt., RSSI, tijdsverwachting), debouncing en meldingsintervallen, apparaatspecifieke instellingen, ingestelde schakeltoestanden
  • Attributen gateways: Netwerkinstellingen, broadcast-timeslot, update-frequentie