Ga naar:Wireless

Gedigitaliseerde materiaalstroom - met eKanban en "tracking" van mobiele ladingdragers

Naadloze gegevens- en informatiestromen zijn een centrale voorwaarde voor de digitalisering van de materiaalstroom in de productie en assemblage. De informatieketen eindigt echter vaak net vóór de "laatste meter" of de nauwkeurigheid ervan laat te wensen over - bijv. wanneer personeel bevoorrading aanvraagt door handmatig bakken te scannen.

Op de LogiMAT gaat steute een systeem presenteren dat het overzicht in de materiaalstroom vergroot en daarmee een nauwkeurigere (bevoorradings-)sturing mogelijk maakt. Een draadloos netwerk op de werkvloer gebruikt sensoren om te detecteren of er een bak uit een eKanban-rek wordt gehaald. Andere soorten sensoren detecteren pallets of afzonderlijke verpakkingen op pallets, terwijl weer andere worden geïnstalleerd op de "stations" van de routetreinen en -dolly's en zo het traject van onderdelen en bakken tijdens de assemblage volgen.

Alle signalen - die een digitaal en volledig beeld van de materiaalstroom geven - worden draadloos naar een Sensor Bridge gestuurd, die via een interface met IT-systemen voor de materiaalstroomregeling op een hoger niveau (ERP, PPS, LVS...) communiceert.

Hierdoor ontstaat een werkelijk naadloze informatiestroom die transparantie mogelijk maakt vanaf de levering v n onderdelen via materiaalstations en "supermarkten" tot aan het assemblagestation. Op deze manier creëert nexy - de naam van deze draadloze en sensorondersteunde systeemoplossing - niet alleen de voorwaarde voor een op de behoefte afgestemde bevoorrading zonder knelpunten en te grote voorraden. De gebruiker krijgt ook een gegevensbasis om de materiaalstroom actief beter te controleren en voortdurend te optimaliseren.

Bovendien biedt nexy een platform waarmee verdere functies kunnen worden aangestuurd en georganiseerd - bijvoorbeeld de overdracht van bakken van stationaire transporttechniek naar AGV's (automatisch geleide voertuigen), de besturing van signaalzuilen en de integratie van Andon-scanners voor handmatig orderpicken. Voor deze en andere toepassingen zijn vooraf geconfigureerde softwaremodules beschikbaar.

steute zal op de LogiMAT de momentele ontwikkelingsstatus van het draadloze nexy-netwerk presenteren, met de nadruk op de toepassingen eKanban en dolly-/routetreinregistratie.

steute op de LogiMAT: Hal 5, stand D 45

 

Bestanden:
gedigitaliseerde materiaalstroom - met ekanban en "tracking" van mobiele ladingdragers.pdf
PR_Intralogistik_02__002_.jpg
« terug