Ga naar:Meditec

De interoperabele OK wordt werkelijkheid / draadloze voetschakelaar met SDC-aansluiting.

Een gemeenschappelijk bedieningssysteem voor meerdere medische apparaten in de OK: De vereniging OR.NET streeft dit doel na en heeft nu een mijlpaal bereikt. Op de DMEA 2019 introduceerde OR.NET de "Service-oriented Device Connectivity" (SDC) -standaard. De nieuwe draadloze voetschakelaars van steute Meditec zijn voorbereid op een SDC-interface.

Het koppelen van meerdere medische apparaten in de OK via een gemeenschappelijk besturingssysteem heeft onder andere het voordeel dat de chirurg zich beter kan concentreren op de operatie zelf. Bovendien verbetert de onderlinge communicatie tussen de apparaten de processen in de OK: alle relevante informatie kan worden weergegeven en verder verwerkt.

Om deze redenen is een open standaard die dit netwerk mogelijk maakt, vanuit medisch oogpunt zeer wenselijk. Een dergelijke standaard werd voor het eerst gepresenteerd op de DMEA 2019. Hij werd ontwikkeld door de leden van de OR.NET e.V., die in 2016 is voortgekomen uit het OR.NET prestigeproject dat in 2012 het levenslicht zag en het doel ervan, het veilig en open koppelen van computergestuurde medische apparaten, voortzet.

De standaard met de naam "Service-oriented Device Connectivity" (SDC) genoemd, maakt het mogelijk om medische apparaten van verschillende fabrikanten samen te gebruiken. Het koppelen vinden plaats via de besturingssystemen, die daarmee een centrale functie krijgen.

Als oprichtend lid van OR.NET zet de steute-bedrijfsafdeling Meditec zich in voor de ontwikkeling van fabrikantonafhankelijke standaarden. De nieuwe draadloze voetschakelaarfamilie (afb. 2), die voor het eerst werd gepresenteerd op de Medica 2018, is daarom al voorbereid op dynamische koppelingen via SDC.

De draadloze voetschakelaars zijn verkrijgbaar in één- tot vierpedaalsuitvoering en vormen een aanvulling op de gebruikersinterface-serie van steute als de nieuwe draadloze standaardvoetschakelaarserie. De signaaloverdracht naar het medische apparaat vindt plaats via de nieuwste generatie draadloze techniek, ontwikkeld door steute, die gekenmerkt wordt door een aanzienlijk lager energieverbruik bij een hoog (en instelbaar) zendvermogen. Ondanks het lage energieverbruik is de reactietijd zeer kort: de signaaloverdracht van een actieve voetschakelaar neemt slechts 20 milliseconden in beslag. Vanuit de energiebesparende sleep-modus zenden de schakelaars na bediening binnen 50 tot 60 milliseconden een geldig signaal uit.

De energiezuinige draadloze technologie van de nieuwe gebruikersinterfaces van steute maakt het voor het eerst mogelijk om in de handel verkrijgbare alkalinebatterijen (bijv. type AA of type C) te gebruiken in plaats van lithium-ion-accu's Er hoeven dus geen accu's meer te worden opgeladen. Dit verlaagt de kosten, omdat zowel oplaadtechniek als oplaadbeheer niet meer nodig zijn.

Op de DMEA werd een prototype met SDC-interface (fig. 1) gepresenteerd op de OR.NET-stand. Ze worden gebruikt als gebruikersinterface op een demosysteem voor het dynamisch koppelen van medische apparaten in de operatiekamer.

 

Bestanden:
de interoperabele ok wordt werkelijkheid / draadloze voetschakelaar met sdc-aansluiting..pdf
22186-FS_Universal_4.028428A5.tif
21816-PR_MKF_SW2_LE_GPX11_25645A5.tif
« terug