Verankeringshaken

De ankertouwen van een zee- of binnenvaartschip wordt vaak niet meer vastgemaakt aan bolders, maar aan beweegbare verankeringshaken. De haken kunnen daarbij bijv. elektromechanisch worden ontgrendeld. Eerst worden de meerlijnen met behulp van deze haaksystemen ingehaald, en vervolgens de eigenlijke ankertros. Dit biedt o.a. de voordelen van een vereenvoudigde hantering: In geval van nood, bijv. tijdens een storm, kan de verankering snel worden losgegooid. Dezelfde technologie gebruikt men ook bij het afmeren van gastankers aan offshore-laadstations of bij laadprocessen van schip naar schip.

Verankeringshaken

Vereisten

De verankeringshaken worden door hydraulische cilinders bewogen. Via een optionele (en door de gebruikers meestal bestelde) lier kunnen de ankerlijnen worden ingehaald. Deze lier wordt naar keuze via het bedieningspaneel en/of een voetschakelaar gestart en gestopt. De voetschakelaar moet zeewaterbestendig, mechanisch robuust en, afhankelijk van de toepassing, ook explosieveilig zijn ontworpen.

Uitvoering

Een robuust en corrosiebestendig, ook voor extreme toepassingen in explosiegevaarlijke gebieden ontwikkeld voetpedaal maakt een betrouwbare bediening van de lier voor de meertrossen mogelijk. Optioneel kan ook gebruik worden gemaakt van draadloze voetschakelaars, die een grotere flexibiliteit bij de positionering van de schakelaar mogelijk maken, en geen uitval door kabelbreuk veroorzaken.

Voordelen voor de klant

Het gebruik van zwaar belastbare, zich in extreme toepassingen bewezen hebbende voetschakelaars vormt de voorwaarde voor een absoluut betrouwbare bediening van de verankeringshaken, niet alleen bij normaal gebruik, maar ook in noodsituaties. Met draadloze voetschakelaars wordt tegelijkertijd een nóg ergonomischere bediening mogelijk gemaakt en is er geen kabel nodig voor de stroom- en signaalvoorziening, welke bij het ruwe werk in de haven beschadigd kunnen raken.

Verankeringshaken