Hijseindschakelaar voor kraanhaak (Ship & Offshore)

Bij kranen is het uit veiligheidsredenen noodzakelijk om de bovenste haakpositie te controleren. Dit voorkomt dat de kraanhaak tegen de giekkop slaat wanneer de last wordt opgehesen. Deze taak nemen trekkabelnoodschakelaars in een speciale uitvoering voor hun rekening, welke zijn uitgerust met een contragewicht. Het contragewicht houdt het contact van de schakelaar gesloten. Indien het hijsblok het bovenste eindpunt nadert, stoot het tegen het contragewicht, dat wordt opgetild en het contact opent.

Hijseindschakelaar voor kraanhaak

Vereisten

Aangezien dit om een veiligheidsrelevante tak gaat, is een zeer hoge betrouwbaarheid van de schakelaar vereist. De schakelaar is blootgesteld aan de elementen, hij moet daarom bestand zijn tegen corrosie en, indien nodig, ook tegen zeewater. Vanwege de zware omstandigheden is ook ongevoeligheid voor trillingen en schokken een vereiste. Het mechanisme van de schakelaar moet geschikt zijn voor continue trekbelasting door het contragewicht. Wanneer de kraan op boorplatforms of gastankers wordt geïnstalleerd, gelden bovendien de vereisten voor explosiebescherming.

Uitvoering

Aan het beschreven vereistenprofiel kan alleen een speciaal ontwerp van een kabelschakelaar voldoen, waarbij de elektrische componenten volledig zijn ingekapseld. De hijseindschakelaarbehuizing is beschermd tegen corrosie. Hierdoor wordt met een hoge betrouwbaarheid een veilige einduitschakeling van de kabellierbeweging verkregen. Dergelijke schakelaars produceert steute al vele jaren in speciale klantversies.

Voordelen voor de klant

De hijseinduitschakeling is onderdeel van de veiligheidsuitrusting van mobiele en stationaire kranen. steute ontwikkelt oplossingen die worden gekenmerkt door zeer hoge beschikbaarheid onder ongunstige omstandigheden.

Hijseindschakelaar voor kraanhaak