Beveiliging van de boorbuisdraaisleutel

Tot de belangrijkste onderdelen van een booreiland behoort het gedeelte waar de boorstang tijdens de voortgang bij het boren met steeds nieuwe stangeenheden wordt verlengd. Deze zone moet worden afgeschermd omdat de toevoer van de componenten automatisch via hanteringseenheden plaatsvindt.

Beveiliging van de boorbuisdraaisleutel

Vereisten

In ieder geval moeten de vereisten voor explosiebeveiliging en eventuele andere branchespecifieke normenpublicaties in acht worden genomen. In aanvulling op de afzetting van de gevarenzone in de omgeving van de installatie, moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid tot een noodstopuitschakeling in geval van gevaar.

Uitvoering

Beide veiligheidsvereisten (afzetting explosiegevaarlijke gedeelte en noodstop) kunnen worden afgedekt met slechts één soort veiligheidsschakelapparaat door explosieveilige trekkoordnoodschakelaars te gebruiken. Twee boven elkaar aangebrachte koordsystemen zorgen ervoor dat het gevaarlijke gedeelte niet kan worden betreden. Als het personeel aan een van de koorden trekt, wordt de noodstopfunctie geactiveerd en de installatie stopgezet.

Voordelen voor de klant

Met één soort apparaat kan men tegelijkertijd twee functies vervullen. Aangezien trekkoordschakelaars zeer robuust zijn en in vele extreme toepassingen worden gebruikt, worden aan de hoogste eisen op het gebied van betrouwbaarheid onder zware omstandigheden voldaan. Tegelijkertijd is deze vorm van beveiliging zeer "slank" gehouden: Veiligheidshekken zijn niet meer nodig – zonder afbreuk te doen aan het hoge veiligheidsniveau.

Beveiliging van de boorbuisdraaisleutel