Positie- en transportgoederenopvraag op hef- en draaitafels (Factory Automation)

In de geautomatiseerde productie moet op vele plaatsen de positie van zowel transportgoederen als ook van transportvoorzieningen worden opgevraagd. Wanneer de desbetreffende schakelapparaten op vaste voorzieningen zijn aangebracht, worden meestal bedrade schakelaars en sensoren gebruikt. Gaat het om bewegende componenten zoals heftafels, draaitafels, verplaatswagens, verticale transporteurs, enz., dan zou de machinefabrikant het gebruik van draadloze schakelapparaten moeten overwegen.

Positie- en transportgoederenopvraag op hef- en draaitafels

Vereisten

De draadloze schakelapparaten – hetzij als elektromagnetische eindschakelaars of als contactloze draadloze sensoren – moeten onder ongunstige omstandigheden in de industriële productie (emissies, verschillende draadloze netwerken zoals wifi) op betrouwbare wijze werken.

Uitvoering

De gebruiker staat een groot aantal draadloze positieschakelaars ter beschikking die over verschillende draadloze protocollen beschikken. Als er geen zeer hoge veiligheidseisen worden gesteld, wordt het gebruik van energie-onafhankelijke schakelapparaten met elektrodynamische energiegenerator aangeraden. Wordt een zeer hoge beschikbaarheid en overdrachtszekerheid vereist, dan staan er batterijgevoede draadloze schakelapparaten ter beschikking die bidirectionele signalen met de ontvangsteenheid uitwisselen en o.a. ook regelmatig een aanwezigheidssignaal versturen.

Voordelen voor de klant

De draadloze technologie bespaart installatiekosten en -tijd en er zijn geen aan slijtage onderhevige onderdelen meer nodig, zoals kabelsleepvoorzieningen. hoe groter de afstand tussen de automatiseringseenheid en de schakelkast is, is dit des te voordeliger Bovendien is er geen kans op kabelbreuk.

Positie- en transportgoederenopvraag op hef- en draaitafels