Drukknoppen op transportbanden

Op transportlijnen en -banden kunnen zich producten ophopen. De band wordt dan automatisch gestopt. De bediener moet de storing verhelpen en de machine handmatig opnieuw opstarten. Voor deze taak heeft men een startknop direct op de transportband nodig.

Drukknoppen op transportbanden

Vereisten

De startknop moet eenvoudig en flexibel te installeren zijn en zich ook eenvoudig laten integreren in het besturingssysteem van de machine of installatie.

Uitvoering

Een draadloos bedieningselement maakt de uitrusting of aanpassing achteraf van machines en installaties met een extra startknop of andere bedieningsfuncties mogelijk zonder kabels te hoeven leggen. Het bedieningselement – een behuizing volgens de industriestandaard met maximaal drie knoppen – wordt eenvoudig op de machine bevestigd en het draadloze systeem wordt met enkele stappen in bedrijf genomen.

Voordelen voor de klant

De machinefabrikant of gebruiker bespaart kosten en tijd die voor de installatie van bekabelde drukknopstations nodig zou zijn. De soms zeer lange bekabeling van de opstoppingslocatie tot de schakelkast kan achterwege worden gelaten.

Drukknoppen op transportbanden