Deurbeveiliging (Factory Automation)

Is de toegang tot de productie of geautomatiseerde productie-afdelingen geopend of gesloten? Deze vraag kan worden beantwoord door de toegangs- of veiligheidsdeuren door daarvoor geëigende schakelapparaten te laten bewaken.

Deurbeveiliging

Vereisten

De schakelapparaten voor de deurbewaking moeten betrouwbaar werken en goed in de omringende constructie – bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare aluminiumprofiel- en veiligheidsheksystemen – worden geïntegreerd.

Uitvoering

Met een even compacte als robuuste draadloze positieschakelaar wordt de deurpositie bewaakt zonder kabels naar de deur te hoeven leggen. Hier kan men ofwel gebruik maken van schakelapparaten die werken volgens het principe van "Energy Harvesting", of – bij hogere eisen aan de overdrachtsbetrouwbaarheid – van batterij-ondersteunde schakelapparatuur. De desbetreffende signalen kunnen worden geanalyseerd door hogere regelingen en besturingssystemen. De draadloze schakelaars kunnen hier vanwege de technologie geen veiligheidsrelevante schakeltaken op zich nemen.

Voordelen voor de klant

Juist bij grotere automatiseringssystemen kan men door het gebruik van draadloze schakelapparaten op de toegangs- en controledeuren aanzienlijk op de installatiekosten besparen, omdat er geen kabels naar de deuren hoeven te worden gelegd.

Deurbeveiliging