Schakelaars en sensoren voor scheepsbouw en haventechnologie

De eisen aan moderne schakelapparatuur en sensoren nemen snel toe als gevolg van de steeds veeleisendere toepassingsgebieden. In de scheepsbouw en de haventechnologie gelden bijzonder veeleisende omgevingsomstandigheden, waarbij normale schakelapparatuur al snel zijn grenzen bereikt. Als betrouwbare partner aan de zijde van onze klanten hebben wij dit probleem al in een vroeg stadium aangepakt en producten ontwikkeld die zich echt thuis voelen in dergelijke zware omgevingsomstandigheden. Onze innovatieve schakelapparaten en sensoren zijn bij uitstek geschikt voor extreme toepassingen en worden op betrouwbaarheid getest in soms buitengewone praktijktests. Bovendien ondersteunen wij onze klanten met onze "Productevaluatie voor maritieme sectoren” om de juiste schakelapparatuur voor hun specifieke toepassing te vinden.

Tests onder laboratoriumomstandigheden

Zoutneveltests en beschermingsklassen

Er zijn verschillende industriële normen beschikbaar die ook kunnen worden gebruikt om de corrosiebestendigheid van elektrische apparatuur te testen. Dit begint met eenvoudige zoutsproeineveltests volgens DIN EN ISO 9227 tot cyclische zoutneveltests volgens IEC/EN 60068-2-52, die vele weken kunnen duren. In al deze normen zijn de laboratoriumomgevingen op uniforme wijze gedefinieerd om reproduceerbare en dus steeds vergelijkbare resultaten te verkrijgen. Helaas is er echter zelden een direct verband met de praktijk. Om deze reden werken sommige classificatiebureaus, zoals DNV-GL, aan hun eigen gecoördineerde normen voor het desbetreffende vakgebied.

Beschermingsklassen staan bijvoorbeeld in IEC/EN 60529 gedefinieerd. Dit bepaalt onder meer de bescherming van actieve onderdelen, bijv. die welke onder spanning staan, tegen aanraking en binnendringing van water. Praktisch toepasbare beschermingsklassen voor de maritieme sector beginnen bij IP 65, hoewel alle beschermingsklassen volgens IEC/EN 60529 altijd alleen maar worden getest op nieuwe apparaten die aan de norm voldoen. Hier is een voorbeeld van de beschermingsklassetest voor IP 66: Daarbij worden de eenheden vanaf een afstand van 2,5 tot 3,0 m blootgesteld aan spatwater dat met een snelheid van 100 l per minuut vanuit verschillende richtingen op het schakelapparaat terechtkomt. De straaldiameter bedraagt 12,5 mm en de testduur is ten minste 3 minuten. Zo hebben veel steute Extreme-producten bijvoorbeeld een beschermingsklasse van IP 65 tot IP 69 met een extra doorstane zoutneveltest. Ondanks het ontbreken van een direct verband met de praktijk, zijn hoge beschermingsklassen van de uitrusting en goede resultaten bij zoutneveltests de beslissingscriteria bij de keuze van apparaten.

Veldtests onder reële omstandigheden in de maritieme buitenruimte op het Noordzee-eiland Helgoland

Test onder reële omstandigheden

Resultaten van zoutsproeineveltests zijn zelden geschikt om het gedrag op lange termijn van verschillende coating- of afdeksystemen te vergelijken, omdat de corrosieblootstelling in dergelijke laboratoriumtests behoorlijk van de praktijk verschilt. Volgens de norm worden beschermingsklassen alleen op nieuwe apparaten getest. Daarom heeft steute naast de laboratorium- en standaardtests volgens de specificaties van de industrie ook een eigen, veeleisende langetermijntest onder reële omstandigheden uitgevoerd. Hier worden zowel het corrosiegedrag, de werking als de beschermingsklasse in de praktijk beoordeeld.

In de eerste testfase van september 2017 tot september 2018, d.w.z. een totaal van 8400 uur, werden enkele van onze Extreme-schakelaars met de maritieme buitenomgeving geconfronteerd. In de testopstelling werd een voorbeeldapparatenselectie van apparatuur 1 meter boven het wateroppervlak, de "spatzone", geplaatst. Aan het eind van de testfase werden de corrosie en de werking van de apparaten geëvalueerd, waardoor een nieuwe, praktische maatstaf voor vergelijking met de laboratoriumtests is ontstaan. Een vergelijkingsgetal dat overeenkomt met de typische klimatologische omstandigheden in de loop van het jaar op het Helgoland-terrein in de Noordzee.

De resultaten van dit veldonderzoek zijn vervolgens ook overgedragen op identiek geconstrueerde apparaten en zijn terug te vinden in de aanbevelingslijsten voor apparaten in de maritieme sector.

Productevaluatie voor maritieme sectoren

Om de keuze van het juiste apparaat te vergemakkelijken, zijn onze schakelaars en sensoren voor twee verschillende soorten omgevingsomstandigheden geëvalueerd:

  • Geschiktheid voor de binnenruimte (bijv. machinekamer)
  • Geschikt voor maritieme buitenruimten (bijv. buitendekken, kranen, havengebieden)

Belangrijke beoordelingscriteria hierbij waren corrosiebestendigheid, beschermingsklasse en gevoeligheid voor vervuiling in relatie tot de functie.

Wij hebben de resultaten van deze beoordeling vertaald in vier verschillende geschiktheidscategorieën (zeer aanbevelenswaardig, aanbevelenswaardig, geschikt en voorwaardelijk geschikt). In de product-aanbevelingslijsten maken we dit duidelijk met gemakkelijk te begrijpen kwaliteitskeurmerken.

 

Zeer aanbevelenswaardig

Aanbevelenswaardig

Geschikt

Voorwaardelijk geschikt

Toepassingsvoorbeelden

Ankerhaken voor scheepstouwen

Bediening van een ankerhaak met een explosieveilige voetschakelaar

Laadarmbediening

Bewaking van de posities van de laadarm met draadloze explosieveilige schakelaars

Bandscheefloopschakelaar op de transportband

Bewaking van de transportbandpositie met een robuuste Extreme-bandscheefloopschakelaar

Trekkoordnoodschakelaar op transportband

Noodstopfunctie op de transportband met een trekkoordnoodschakelaar

Extreme producten voor scheepsbouw en haventechnologie

Ex producten voor scheepsbouw en haventechnologie

Persoonlijk advies?

Praat met ons!

Ton Kanters
Director
fortop automation & energy control bv

+31 627095604
tks@fortop.nl