Toepassing

Toepassingsgebied

Voetschakelaars worden op alle machines en installaties gemonteerd waarop handbediening niet mogelijk is. Daar worden ze gebruikt voor het in- en uitschakelen van werk- en productieprocessen. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en mechanische belasting zijn er verschillende voetschakelaarversies.

Opbouw en werkwijze

Voetschakelaars uit de GFS- en GFSI-serie zijn voorzien van een beschermkap tegen onbedoelde inschakeling door vallende voorwerpen.

De voetschakelaars zijn verkrijgbaar met kruip- of sprongschakeling. Ze voldoen aan beschermingsgraad IP 66, IP 67 o IP 69.

Alle in dit hoofdstuk vermelde explosieveilige voetschakelaars zijn voorzien van de CE-markering volgens laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Producten »

Voetschakelaar op een boortafel
Voetschakelaar op een CNC-bewerkingscentrum