Toepassing

Toepassingsgebied

De veiligheidssensoren worden gebruikt voor de positiebewaking van zijdelings verschuifbare, draaibare en afneembare veiligheidsvoorzieningen. Voor veiligheidstaken volgens VDE 0660-209 DIN, worden de apparaten alleen gebruikt in combinatie met een veiligheidsdeurbewaking PL ""e"" volgens EN ISO 13849-1 of tot SILCL 3 volgens EN 62061.

Het gebruik veiligheidssensoren heeft een bijzonder voordeel waar extreem vuile omstandigheden bestaan of strenge hygiënische normen moeten worden nageleefd. Dit komt door de eenvoudige reinigingsmogelijkheid van de apparaten. Een ander voordeel is de mogelijkheid tot verdekte montage achter niet-magnetische materialen.

Het ontwerp van werkvlakken en opslaggedeeltes kan zonder vuilranden of andere functioneel bepaalde uitsparingen en constructies worden uitgevoerd. Bij toepassingen waar een nauwkeurige benadering niet mogelijk is en grotere toleranties nodig zijn, worden de veiligheidssensoren ook toegepast.

 

Opbouw en werkwijze

De apparaten bestaan ​​uit een meerkanaals-veiligheidssensor en een bedieningsmagneet. De veiligheidssensoren worden aanrakingsloos door een gecodeerde magneet geactiveerd. De apparaten zijn verkrijgbaar met een verbreek- en maakcontact of met twee verbreekcontacten. De veiligheidssensor BZ 16 beschikt over een aansluitpunt. Alle in deze paragraaf beschreven veiligheidssensoren worden met complete kabel geleverd.

De veiligheidssensoren voldoen aan beschermingsgraad IP69.

Bij het gebruik van veiligheidssensoren moet erop worden gelet dat de omgeving magneetvrij is.

Alle in dit hoofdstuk vermelde veiligheidssensoren zijn voorzien van de CE-markering volgens machinerichtlijn 2006/42/EG.

Producten »

Op zijdelings verschuifbare deuren
Op draaibare deuren