Toepassing

Toepassingsgebied

Positieschakelaars worden overal gebruikt waar bewegende onderdelen op machines en materialen zijn geplaatst die moeten worden aangestuurd en bewaakt.

De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verschuifbare en draaibare veiligheidsvoorzieningen welke moeten zijn gesloten om de benodigde veiligheid te garanderen. Alle in deze paragraaf weergegeven veiligheidsschakelaars voldoen in combinatie met een veiligheidsdeurbewaking met desbetreffende schakeling aan PL "e" volgens EN ISO 13849-1 of tot aan SIL 3 volgens EN 62061.

Opbouw en werkwijze

Veel van de positieschakelaars voldoen aan de eisen van productnorm IEC/EN 60947-5-1 en kunnen daarom ook worden gebruikt als positieschakelaar met veiligheidsfunctie. De positieschakelaars met veiligheidsfunctie hebben een passende verbinding tussen de veiligheidsvoorziening en het gedwongen openend verbreekcontact. Bij een gesloten veiligheidsvoorziening wordt de positieschakelaar met veiligheidsfunctie niet geactiveerd. Op zijdelings verschuifbare veiligheidsdeuren is echter één schakelaar geactiveerd en één schakelaar niet geactiveerd, zodat bij elke openen of sluiten van de deur een wisseling plaatsvindt. Deze producten zijn in de catalogus met de tekens  voor gedwongen opening aangegeven. Evenzo voldoen sommige positieschakelaars aan EN 50 047 of EN 50 041 voor normschakelaars.

De EN 50 047- of EN 50 041-positieschakelaars zijn in verschillende contactvormen met sprong- en kruipschakeling verkrijgbaar. Er is een groot aantal actuatoren beschikbaar. De meerderheid van de schakelaars is ook met metalen rol verkrijgbaar.

De in dit hoofdstuk vermelde positieschakelaars zijn voorzien van de CE-markering volgens laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

De explosieveilige positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn voorzien van de CE-markering volgens machinerichtlijn 2006/42/EG.

Producten »

Op zijdelings verschuifbare veiligheidsdeur
Als stuksteller

Legenda

α: Naderingshoek van onderaf ten opzichte van de hendelpositie zoals afgebeeld in de tekening

α: Naderingshoek van rechts
β: Naderingshoek van linksaf ten opzichte van de hendelpositie zoals afgebeeld in de tekening

 

Contactfoto's volgens IEC 60617
Form C

Wisselaar met enkelvoudige onderbreking met 3 aansluitingen

 

Form Za

Wisselaar met dubbele onderbreking met 4 aansluitingen De contacten hebben dezelfde polariteit.

 

Form Zb

Wisselaar met dubbele onderbreking met 4 aansluitingen. De beide beweegbare contacten zijn elektrisch geïsoleerd van elkaar.