Toepassing

Toepassingsgebied

Ex Veiligheidsvoetschakelaars worden als activeringsschakelaars op machines en installaties gemonteerd in gevallen waarbij handbediening niet mogelijk is en de noodstopfunctie bij het optreden van een gevaarlijke situatie beschikbaar moet zijn.

Opbouw en werkwijze

De Ex veiligheidsvoetschakelaars zijn met een beschermkap tegen onbedoelde bediening beschermd. Als in het geval van gevaar het pedaal voorbij het drukpunt wordt ingetrapt, wordt het gedwongen openend verbreekcontact geopend en mechanisch vergrendeld. De ontgrendeling vindt plaats via een drukknop. Het werkingsprincipe van de Ex veiligheidsvoetschakelaar wordt ook uitgelegd in onderstaande tekening. De Ex veiligheidsvoetschakelaar voldoet aan de beschermingsgraad IP 65.

Alle Ex veiligheidsvoetschakelaars zijn voorzien van de CE-markering volgens de machinerichtlijn 2006/42/EC en ATEX 2014/34/EU.

Producten »