E-books van steute

Wilt u praktische, interessante informatie over draadloze technologie lezen? Bent u geïnteresseerd in explosieve onderwerpen? Of werpt u liever een blik in de toekomst van de medische technologie? Blader dan door onze tekstboeken over de thema's Draadloos, Explosieveiligheid en Medische technologie!

Het Wireless boek: Evolutie en communicatie

In de industrie is draadloos geenszins een nieuw thema. Maar voor veel technici is bijv. het opbouwen van draadloze topologieën of de integratie van draadloze eindapparatuur in de besturing van industriële installaties onbekend terrein. Het ontbreekt aan technische informatie over de theorie en praktijk van draadloze communicatie in een industriële omgeving. En vaak ontbreekt ook het vertrouwen dat »Wireless«oplossingen onder de niet altijd even gunstig industriële omstandigheden de gewenste beschikbaarheid kunnen realiseren.

Deze angsten zijn ongegrond, zoals de uitgebreide ervaring van steute met "Wireless Automation", ook in explosiegevaarlijke zones, evenals met draadloze bedieningssystemen in het minstens zo veeleisende toepassinggebied van de medische technologie aantonen.

Lees het draadloze boek nu online (Engels) Draadloze boek nu downloaden (Engels)

Het medboek: Ontwikkelingen in de medische technologie

De medische technologie heeft in de afgelopen jaren grote sprongen in zijn ontwikkeling gemaakt. Als men technologie-experts mag geloven – en daar is alle reden toe –, zullen er in de komende tien, twintig of dertig jaar meer revolutionaire veranderingen komen.

In ons werk staat de mens in de eerste plaats in het middelpunt, dat wil zeggen degene die het medische apparaat bedient. Omdat wij experts zijn in de interface tussen mens en machine. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de apparatuur, optimaal kan werken en het medische apparatuur intuïtief bedienen, dan zijn de juiste voorwaarden geschapen dat deze zich op de patiënt kan richten.

Lees het medboek nu online (Engels) Medboek nu downloaden (Engels)