Het Wireless boek: Evolutie en communicatie

In de industrie is draadloos geenszins een nieuw thema. Maar voor veel technici is bijv. het opbouwen van draadloze topologieën of de integratie van draadloze eindapparatuur in de besturing van industriële installaties onbekend terrein. Het ontbreekt aan technische informatie over de theorie en praktijk van draadloze communicatie in een industriële omgeving. En vaak ontbreekt ook het vertrouwen dat »Wireless«oplossingen onder de niet altijd even gunstig industriële omstandigheden de gewenste beschikbaarheid kunnen realiseren.

Deze angsten zijn ongegrond, zoals de uitgebreide ervaring van steute met "Wireless Automation", ook in explosiegevaarlijke zones, evenals met draadloze bedieningssystemen in het minstens zo veeleisende toepassinggebied van de medische technologie aantonen.

Lees het draadloze boek nu online (Engels) Draadloze boek nu downloaden (Engels)