Toepassing

Toepassingsgebied

De veiligheidsvergrendelingen zorgen ervoor dat zijdelings verschuifbare, draaibare en verwijderbare veiligheidsvoorzieningen zoals roosters, kappen of deuren, net zo lang niet kunnen worden geopend totdat de gevaarlijke omstandigheden (bijv. naloopbewegingen) niet meer bestaan. Dit gebeurt in samenwerking met het besturingstechnische gedeelte van een machine. Veilige stilstandsbewakers of tijdsrelais bewaken naloopbewegingen of tijdsverlopen. Deze veiligheidsvergrendelingen worden eveneens gebruikt waar het openen van een veiligheidsvoorziening een niet-toegestane inbreuk in de productieprocessen vormt.

De veiligheidsvergrendelingen voldoen in combinatie met de deurbewakingen uit de SRM-serie bij de juiste schakeling aan SIL 3 volgens EN 62061 of aan PL e volgens EN ISO 13849-1.

Opbouw en werkwijze

Bij de veiligheidsvergrendelingen zijn het schakelelement met de dichthoudvoorziening en de actuator niet fysiek met elkaar verbonden, maar worden bij het schakelen functioneel samengevoegd of gescheiden. Bij het openen van de veiligheidsvoorziening wordt in ontgrendelde toestand de actuator gescheiden van de basiseenheid. Daarbij worden verbreekcontacten gedwongen geopend en maakcontacten gesloten. De vrijgave aan de machinebesturing vindt pas plaats wanneer de actuator is ingevoerd in de veiligheidsvergrendeling en vergrendeld. De veiligheidsvergrendelingen werken volgens het ruststroom- of werkstroomprincipe. Bij het ruststroomprincipe wordt de actuator vastgehouden door veerkracht in de veiligheidsvergrendeling. Door stroom op de spoel te zetten wordt de veiligheidsvergrendeling ontgrendeld. De veiligheidsvoorziening kan worden geopend. Bij het werkstroomprincipe wordt de actuator door veerkracht ontgrendeld.

De in dit hoofdstuk vermelde veiligheidsvoorzieningen zijn voorzien van de CE-markering in overeenstemming met machinerichtlijn 2006/42/EG.

Producten »

Op zijdelings verschuifbare deuren
Op draaibare deuren
Op afneembare deuren