Toepassing

Toepassingsgebied

Slappekabelschakelaars zijn geschikt voor gebruik in de transporttechniek. Hier worden ze bijvoorbeeld op een kabel gemonteerd om het scheuren of uitrekken van de kabel te bewaken.

Opbouw en werkwijze

Slappekabelschakelaars bewaken de kabelspanning. Bij een juiste kabelspanning is de schakelaar geactiveerd. Bij kabelbreuk of uitrekking van de kabel wordt deze ontlas en schakelt zo de installatie uit. Dit signaal kan, afhankelijk van de uitrusting van de installatie, daarnaast ook optische of akoestische meldings- of waarschuwingssignalen activeren

Alle slappekabelschakelaars zijn voorzien van de CE-markering volgens laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Producten »

Bewaking van de kabelspanning
Slappekabelschakelaar in niet-geactiveerde toestand bij kabelbreuk