Toepassing

Toepassingsgebied

Positieschakelaars worden overal gebruikt waar bewegende onderdelen op machines en materialen zijn geplaatst die moeten worden aangestuurd en bewaakt.

De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verschuifbare en draaibare veiligheidsvoorzieningen die gesloten moeten zijn om de benodigde veiligheid te garanderen. Alle in deze paragraaf getoonde veiligheidsschakelaars voldoen in combinatie met een geschikte veiligheidsschakelaar aan SIL 3 volgens EN 62061 of aan PL e volgens EN ISO 13849-1.

Opbouw en werkwijze

Veel van de positieschakelaars voldoen aan de eisen van productnorm EN 60947-5-1 en kunnen daarom ook worden gebruikt als positieschakelaar met veiligheidsfunctie. Deze producten zijn in de catalogus met de tekens  voor gedwongen opening aangegeven. Evenzo voldoen sommige positieschakelaars aan EN 50041 en EN 50047 voor normschakelaars. De positieschakelaars met veiligheidsfunctie hebben een sluitende verbinding tussen de veiligheidsvoorziening en een gedwongen openend verbreekcontact. Bij een gesloten veiligheidsvoorziening wordt de positieschakelaar met veiligheidsfunctie niet geactiveerd. Op zijdelings verschuifbare veiligheidsdeuren is echter één schakelaar geactiveerd en één schakelaar niet geactiveerd, zodat bij elke openen of sluiten van de deur een wisseling plaatsvindt.

De positieschakelaars zijn met sprong- en kruipschakeling verkrijgbaar. Er is een groot aantal actuatoren beschikbaar. De meerderheid van de schakelaars is ook met metalen rol verkrijgbaar.

Alle in dit hoofdstuk vermelde eindschakelaars met veiligheidsfunctie zijn voorzien van de CE-markering volgens machinerichtlijn 2006/42/EG. De positieschakelaars zijn voorzien van het CE-markering volgens laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Producten »

op zijdelings verschuifbare deuren
 

α: Naderingshoek van onderaf ten opzichte van de hendelpositie zoals afgebeeld in de tekening

als stuksteller

α: Naderingshoek van rechts
β: Naderingshoek van linksaf ten opzichte van de hendelpositie zoals afgebeeld in de tekening