Toepassing

Toepassingsgebied

Noodstop-trekkoordschakelaars zijn op de mens-machine-interface in industriële toepassingen zeer belangrijk. Ze worden bijv. gebruikt op vervoers- en transportsystemen. Na plaatsgevonden handmatige bediening starten of beëindigen de apparaten werkprocessen en functionele processen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe geharmoniseerde Europese norm EN ISO 13850 betreffende functionele aspecten en ontwerprichtlijnen voor NOODSTOP-voorzieningen, gelden voor de werkwijze van deze commando-apparaten nieuwe eisen. Alle in dit hoofdstuk beschreven noodstop-trekkoordschakelaars voldoen aan de eisen van deze norm.

Opbouw en werkwijze

Bij de noodstop-trekkoordschakelaars kan de NOODSTOP-functie op elk punt van de kabel worden geactiveerd. Er bestaat een goed aansluitende verbinding tussen de verbreekcontacten en de kabel. De noodstop-trekkoordschakelaars wordt door de voorspanning van de kabel in de gebruikstoestand gebracht, dat wil zeggen, de verbreekcontacten zijn gesloten en de maakcontacten geopend. Alle apparaten zijn voorzien van een kabelbreukbewaking.

Noodstop-trekkoordschakelaars zonder mechanische vergrendeling VD of VS voldoen niet aan EN ISO 13850. Er bestaat echter de mogelijkheid om door geschikte besturings- en schakeltechnische maatregelen aan de eisen van EN ISO 13850 te voldoen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen apparaten met één- en tweezijdige bediening. Bij de selectie van de noodstop-trekkoordschakelaars zijn de kabellengte, het aantal contacten en de bevestigingsmogelijkheid, in het midden of aan de zijkant van de installatie, doorslaggevend.

Alle noodstop-trekkoordschakelaars zijn voorzien van de CE-markering volgens machinerichtlijn 2006/42/EG.

Producten »

Montage op hoofdhoogte
Montage op handhoogte
Montage op voethoogte
Montage op intrekgevaarlocatie
Montage op de transportband
Complete omspanning