Toepassing

Toepassingsgebied

De multifunctionele grepen zijn geschikt voor de ontgrendeling van veiligheidsvergrendelingen op zijdelings verschuifbare, draaibare en afneembare veiligheidsvoorzieningen welke gesloten moeten zijn om de benodigde veiligheid te garanderen. Door de integratie van de functies noodstop, start, vrijgave, reset en led-statusdisplay maakt de multifunctionele hendel ook de bewaking en bediening van de machine direct op de deur of het luik mogelijk.

Opbouw en werkwijze

De multifunctionele handgrepen zijn verkrijgbaar met een maak- of wisselcontact. De noodstopknoppen kunnen naar keuze met één of twee verbreekcontacten worden besteld en voldoen aan EN ISO 13850 Alle in deze paragraaf beschreven multifunctionele handgrepen hebben een aansluitstekker.

De in dit hoofdstuk vermelde multifunctionele handgrepen zijn voorzien van de CE-markering volgens laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Producten »

op zijdelings verschuifbare deuren
op verdraaibare deuren
op afneembare deuren
op dubbele deuren