Toepassing

Toepassingsgebied

De commando-apparaten worden gebruikt in schakelkasten, schakelpanelen, tweehandige bedieningspanelen en in de liftbouw. Commando-apparaten worden over het algemeen gebruikt voor het handmatig starten of uitschakelen van werkprocessen.

Er zijn uitvoeringen in de vorm van druk-, draai-, sleutel- en noodstopschakelaars. De NOODSTOP-uitvoeringen worden gebruikt in het veiligheidscircuit van een machine of installatie. Ze voldoen aan de eisen van EN 60204-1.

Opbouw en werkwijze

De commando-apparaten hebben een inbouwdiameter van 22,5 mm en een inbouwrastermaat van 30 mm. Alle commando-apparaten voldoen aan beschermingsgraad IP 65/67 en zijn geïsoleerd volgens beschermingsgraad II. De actuator wordt via een bajonetsluiting met de eindschakelaar ES 14 verbonden. Er zijn schakelelementen met kruipschakeling beschikbaar: NOODSTOP-knoppen, drukknoppen met en zonder membraan, keuzeschakelaars, draaischakelaars, draaikeuzeschakelaars en sleutelschakelaars.

Alle in dit hoofdstuk vermelde commando-apparaten zijn voorzien van de CE-markering volgens de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, of de  NOODSTOP-knop volgens machinerichtlijn 2006/42/EG.


Producten »