Toepassing

Toepassingsgebied

Bandscheefloopschakelaars zijn geschikt voor gebruik in de transporttechniek. Hier worden ze bijvoorbeeld aan weerszijden van een transportband gemonteerd om de scheefloop van de transportband te bewaken.

Bandscheefloop, veroorzaakt door bijvoorbeeld niet midden op de transportband geplaatste goederen of vervuiling van draagrollen en keertrommels, kan zonder bewaking tot beschadigingen, vernielingen, materiaaloverladingen en foutieve afworpen leiden.

Opbouw en werkwijze

Bandscheefloopschakelaars dienen aan weerszijden op de transportband in de nabijheid van de keer- en aandrijftrommels te worden aangebracht. Bij zeer lange transportbanden moeten bandscheefloopschakelaars worden aangebracht. Deze worden bij het eruit lopen van de transportband geactiveerd. Dit signaal kan, afhankelijk van de uitrusting van de installatie, een automatische bandcorrectie in gang zetten of daarnaast ook optische of akoestische meldings- of waarschuwingssignalen activeren.

Alle bandscheefloopschakelaars beschikken over gedwongen openende verbreekcontacten en de ZS-serie ook over een mechanische vergrendeling. Bij activering van de schakelaar openen de verbreekcontacten zich en zorgen voor een mechanische vergrendeling. Ter ontgrendeling beschikken de bandscheefloopschakelaars naar keuze over een drukknop- of sleutelontgrendeling. Daarmee wordt een onbedoelde, automatische herstart van de transportband voorkomen.

Alle bandscheefloopschakelaars zijn voorzien van de CE-markering volgens de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Producten »

Bewaking van een transportband
Bandscheefloopschakelaar in geactiveerde toestand